JGLOBAL_ARTICLES

"Tajemnicze wakacje" w Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie

Caritas Diecezji Kieleckiej w Ognisku Wychowawczym im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Jędrzejowie w roku 2014 zorganizował dwa turnusy półkolonii dla dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych.  Łącznie skorzystało 120 dzieci i młodzieży w wieku od 5 – 16 lat z terenu Gminy i Powiatu Jędrzejowskiego.

Podczas półkolonii realizowano program rekreacyjny z elementami profilaktyki  pod hasłem „Tajemnicze wakacje”. Założeniem programu było zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku, dostarczenie im wielu niezapomnianych przeżyć i  wrażeń rekreacyjnych oraz zdobycie cennych doświadczeń.

- poznanie nowych wartości i ich hierarchizacja

- dostrzeżenie obok drugiego człowieka jego potrzeb i marzeń

- odkrywanie wartości przyjaźni, miłości i okazywania szacunku drugiemu człowiekowi

 

Motywem przewodnim półkolonii były filmy: „Tajemniczy Ogród, „Tajemnica Zielonego królestwa” „Strażnicy marzeń”; gry i zabawy oraz konkursy związane z odkrywaniem tajemnicy każdego dnia. W czasie turnusu zorganizowano dwie wycieczki: na zamek w Ogrodzieńcu  oraz na I turnusie do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, na II - do Osady Dworskiej w Leśnicy.

Odbyło się też  spotkanie dzieci z autorką bajek p. Giną Rosołowską; spotkanie z Policją nt. zachowania ostrożności i bezpieczeństwa: w miejscu zamieszkania, na drogach, oraz w miejscach kąpieliskowych  i p. z OIP  nt. „Bezpieczne wakacje”. Zaszczytem dla  każdego turnusu były odwiedziny p. Burmistrza  - Marcina Piszczka.

Na każdym turnusie dzieci mogły spędzić wolny czas nad jędrzejowskim zalewem, gdzie nad ich bezpieczeństwem czuwali: ratownik, wychowawcy i wolontariusze. Nie mogło też zabraknąć dnia sportu – dzieci i młodzież pod kierunkiem instruktora   mogły sprawdzić swoją sprawność  w poszczególnych dyscyplinach. Uczestnicy półkolonii mieli  możliwość spożycia śniadania oraz obiadu.

Półkolonie mogły być zorganizowane dzięki dofinansowaniu z Gminy i Powiatu Jędrzejów.

 

Free business joomla templates