JGLOBAL_ARTICLES

Wakacyjna Akcja Caritas Diecezji Kieleckiej 2014

Caritas Diecezji Kieleckiej organizuje w okresie wakacji 2014 wypoczynek letni dla ok. 700 dzieci i młodzieży z diecezji kieleckiej oraz 200 z Białorusi (z rodzin polonijnych).Uczestnicy kolonii będą odpoczywać pod opieką wykwalifikowanej kadry kierowników i wychowawców przy wsparciu duszpasterzy. Podopieczni będą mieć zapewnioną całodobową opiekę medyczną, dodatkowo nad  morzem zaangażowani zostaną ratownicy wodni, a w górach przewodnicy górscy. Wypoczynek zostanie zorganizowany w oparciu o kolonijny program wychowawczo- profilaktyczny propagujący m.in.: umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, zachowania mobilizujące do pokonywania agresji, wartość przyjaźni i uczciwych relacji międzyludzkich, właściwe nawyki z zakresu higieny i zdrowego stylu życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu.

Tegoroczne kolonie przeprowadzone zostaną w następujących miejscowościach: Wisełka koło Międzyzdrojów, Karpacz, Rabka Zdrój oraz Kaczyn. Podczas turnusów realizowany będzie historyczno-obywatelski program kolonijny opracowany we współpracy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Caritas Diecezji Kieleckiej pragnie w ten sposób aktywnie wpisać się w obchody roku 2014, w którym przeżywane są liczne rocznice z historii Polski oraz Rok Oskara Kolberga wybitnego polskiego regionalisty. Realizacja programu ma za zadanie promocję aktywności obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży.

Na dwóch turnusach realizowany będzie projekt „Wakacje z tradycją” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach będą prowadzili dodatkowe zajęcia związane z dawnymi tradycjami i zwyczajami.

Przygotowano też propozycje dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania. W Ognisku Wychowawczym w Jędrzejowie przeprowadzone zostaną 2 dwutygodniowe turnusy półkolonii letnich dla 120 dzieci z gminy Jędrzejów. Dzieci i młodzież będą też mogli skorzystać z oferty sieci świetlic środowiskowych Caritas.

Niemal wszystkie dzieci korzystają z wypoczynku nieodpłatnie. Koszty tegorocznej akcji letniej zostaną pokryte z:

Ø  dotacji samorządów

Ø  dotacji Kuratorium Oświaty w Kielcach

Ø  dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ø  dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Ø  środków własnych Caritas, głównie z ofiar Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i Akcji Wielkanocnej.

 

Free business joomla templates