JGLOBAL_ARTICLES

Poświęcenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach

W dniu 3 marca 2014 r. miało miejsce poświęcenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach. Placówka powstała w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej w listopadzie 2013 r. i przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo i psychicznie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele św. Trójcy sprawowaną przez ks. biskupa Mariana Florczyka i księży dyrektorów Caritas Kieleckiej. Bp Florczyk obejmując modlitwą uczestników ZAZ mówił: „ Nie ma takiego społeczeństwa, w którym nie byłoby bólu, cierpienia, osób potrzebujących. Kościół ma otwierać ludziom oczy na potrzebujących i czyni to także przez Caritas. Dziękujemy Bogu, że od 25 lat może  istnieć i działać Caritas Kielecka”.

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się do budynku ZAZ przy ul. Wesołej 52 A w Kielcach, gdzie nastąpiło poświęcenie placówki. Znajdują się tam pracownie, szatnie, stołówka, sala rehabilitacyjna i pomieszczenia biurowe. Barbara Jakacka-Green, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na ręce ks. dyrektora Stanisława Słowika przekazała gratulacje od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jakubasa i wyraziła radość z powstania tak ważnego miejsca w aktywizacji osób niepełnosprawnych na coraz trudniejszym rynku pracy.

W ZAZ znalazło zatrudnienie 40 osób niepełnosprawnych w ramach warsztatu introligatorskiego, warsztatu  porządkowego i pielęgnacji zieleni oraz w obsłudze Kiermaszu Dobroczynnego znajdującego się tym samym budynku. Uczestnicy ZAZ mogą też korzystać ze wsparcia psychologicznego i rehabilitacji ruchowej.

Pieniądze na uruchomienie ZAZ zostały przekazane przez PFRON za pośrednictwem samorządu województwa.

ks. Krzysztof Banasik

Free business joomla templates