JGLOBAL_ARTICLES

Bezpłatne szkolenie

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby pracujące w stowarzyszeniach i fundacjach oraz bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym na bezpłatne szkolenie "Zarządzanie projektami (poziom podstawowy)", które odbędzie się w dniach 12-16 lutego 2014 r. w siedzibie Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej przy parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, ulica Lipowa 1, w ramach projektu "Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej-subregion południowy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej, realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału telefoniczne lub mailowo.

Free business joomla templates