JGLOBAL_ARTICLES

Przedświąteczna pomoc Caritas Diecezji Kieleckiej

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała pomoc dla osób najbiedniejszych z terenu diecezji.

1) Pomoc w zakupie opału na zimę

Jeszcze w listopadzie br. ze środków Caritas dofinansowano zakup opału na zimę dla 80 rodzin z diecezji kieleckiej na kwotę ok. 60 tys. zł. Dzięki temu kilkadziesiąt rodzin ubogich, zwłaszcza wielodzietnych, otrzymało wsparcie w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych w tym szczególnym okresie roku.

2) Paczki żywnościowe

Blisko 1500 paczek z żywnością przekazano rodzinom ubogim, około 700 paczek żywnościowych wydano przez Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach, większość jednak rozprowadziły Parafialne Zespoły Caritas w wielu miejscowościach diecezji kieleckiej. Produkty żywnościowe pochodziły ze zbiórki, która została przeprowadzona 6-7 grudnia w ramach ogólnopolskiej akcji „Tak, pomagam” w  ponad 50 sklepach samoobsługowych na terenie diecezji kieleckiej. Wolontariusze, rekrutujący się z Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas zebrali ponad 9 ton żywności. Dodatkowo do paczek zakupiono wędlinę  za ok. 5 tys. zł.

Dzięki pomocy ofiarowanej przez Caritas  wiele ubogich rodzin będzie mogło  ze spokojem przygotować tradycyjne potrawy na świąteczny stół. .

3) Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Już po raz 20 na świątecznym stole w wielu rodzinach zajaśnieje świeca Caritas. Jest ona wyrazem naszej pamięci o bliźnich, konkretnym znakiem udzielonego wsparcia, zwłaszcza tym najmłodszym W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2013 w diecezji kieleckiej rozprowadzono ok. 77 tys. świec. Pozyskane środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci, organizację zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych i organizację kolonii charytatywnych dla dzieci z rodzin ubogich.

4) Wigilia dla Osób Bezdomnych.

Szczególną troską zostały w tym okresie otoczone osoby samotne i bezdomne. We współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach zorganizowano dla nich uroczystą Wigilię, która odbędzie się 24 grudnia o godz. 11.00 w WDK. Uroczystości przewodniczył będzie ks. bp Marian Florczyk. Uczestnicy wigilijnego spotkania otrzymają też paczki żywnościowe.

Należy podkreślić, że wszystkie palcówki Caritas w tym okresie zastawiają wigilijny i świąteczny stół dla naszych podopiecznych: chorych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych i bezdomnych. Wiele przedświątecznych spotkań dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej organizuje też Parafialne Zespoły Caritas.

Szeroki zakres pomocy organizowanej przez Caritas jest możliwy dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom składamy podziękowanie za okazane serce i za pomoc.

Na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego życzymy wielu łask Bożych płynących z Tajemnicy Wcielenia oraz miłości, radości i pokoju w Nowym Roku 2014.

 

                                                                                 Ks. Stanisław Słowik

                                                                  Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej


Kielce. 23.12.2013             

 

Free business joomla templates