JGLOBAL_ARTICLES

Podsumowanie projektu: "Myślę? Trzeźwo myślę"

W ciągu ostatnich trzech miesięcy dzieci z Ogniska Wychowawczego w Proszowicach brały aktywny udział w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych w ramach programu „Myślę? Trzeźwo myślę” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Spotkania z psychologiem i pedagogiem socjoterapeutą oraz związane z tematem zajęcia z arteterapii pozwoliły dzieciom poznać fakty i mity o alkoholu, pogłębiły ich wiedzę na temat negatywnego działania alkoholu na młody organizm, pokazały, jak destruktywnie wpływa na zachowanie i odbija się na funkcjonowaniu całej rodziny. W inscenizowanych scenkach psychodramowych oraz w trakcie prezentacji bajki profilaktycznej, wychowankowie Ogniska uczyli się, jak asertywnie odmawiać, gdy zdarzy im się być nakłanianym do sięgania po alkohol. W trakcie zajęć wykorzystane zostały zróżnicowane metody pracy.

Prowadzący prezentowali miedzy innymi poważne artykuły wskazujące na potrzebę mówienia o alkoholu, gdyż coraz bardziej obniża się wiek młodych ludzi sięgających po alkohol, o czym świadczą dane z ankiet przeprowadzanych w wielu polskich szkołach podstawowych i gimnazjach, wykorzystano także technikę zdań niedokończonych, burzę mózgów oraz zadania grupowe i indywidualne. Bardzo wiele radości dostarczyły dzieciom zajęcia z arteterapii, na których tworzyły miedzy innymi komiks, kolaż „Zamiast alkoholu”, prace do hasła „Nie dam się nabić w butelkę” i „Urwał mi się film…” oraz bawiły się w detektywów wyjaśniających historię chłopca, który próbował rozwiązać swoje problemy przy pomocy alkoholu. W ramach programu odbyły się także trzy spotkania dla rodzin wychowanków. W trakcie zajęć otwartych opiekunowie obserwowali pracę indywidualną i grupową dzieci oraz mogli skorzystać z porad psychologa i pedagoga. Realizacja programu znacznie przyczyniła się do zwiększenia wiedzy dzieci i dorosłych na temat problemu zagrożenia alkoholowego i pozytywnie wpłynęła na pogłębienie więzi rodzinnych.

Free business joomla templates