JGLOBAL_ARTICLES

"Razem zawsze łatwiej"

Jesienią w 2013 r. w Kielcach w Szkole im. św. Stanisława Kostki, odbyło się szkolenie, zorganizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej, o następującej tematyce:

1. Pomoc w kryzysie osobom ciężko chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinie.
2. Hospicjum – godnie odejść.
3. Pielęgnacja osoby o dużym stopniu niepełnosprawności – osoba na wózku i osoba leżąca.
4. Rehabilitacja – zestaw ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych.

W szkoleniu brali udział uczniowie klas II biologicznych, jak również osoby starsze.

Dr Artur Woźniak ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przekazał jego uczestnikom hasło przewodnie swojej pracy: „Należy tak zorganizować sobie życie, aby każda chwila była ważna”. Chcąc zapoznać słuchaczy z medycyną paliatywną, przekazał nam wiadomości o chorobach nowotworowych, o raku, o wpływie środowiska na zdrowie, o żywieniu, a także o objawach choroby. Szczególną uwagę zwrócił na badania, jakie należy wykonać podczas choroby oraz mówił o metodach terapii radykalnej i paliatywnej. W swojej wypowiedzi poruszył temat zachowania się ludzi chorych i ich psychiki. Pan doktor podkreślił, jak ważna jest ochrona zdrowia, w którą włączają się wszyscy: lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, personel pomocniczy i techniczny, duchowni oraz psycholodzy. Dzięki p. doktorowi mogliśmy przekonać się, że medycyna paliatywna – hospicyjna, to poprawienie komfortu życia osobie chorej. Wolontariusze odgrywają w niej ważną rolę. Wolontariusz dobrowolnie, bezpłatnie, idzie do chorego, którego nie zna żeby mu towarzyszyć. Ważna w tej kwestii jest też pomoc rodziny, dzięki której pacjent czuje się bezpieczniej.

Swoją wiedzę pogłębiliśmy poprzez warsztaty, które były ważnym elementem tego szkolenia. Prowadzone były one przez psychologa, p. Pawła Chwieckowicza a opierały się w dużej mierze na pracy w grupach, których zadaniem było odpowiedzenie, m.in. na pytania dotyczące naszej przyszłej pracy jako wolontariusze hospicyjni czy zastanowienie się dlaczego śmierć jest tematem tabu. Odpowiedzi padały bardzo ciekawe. Młodzież czasami odpowiadała filozoficznie. Nie wszyscy jednak zgadzali się, że choroba i śmierć to tematy tabu.

Pani Danuta Patek prowadziła blok szkoleniowy związany z fizykoterapią. Starała się także nauczyć nas, w jaki sposób opiekować się chorymi. Podkreśliła, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie mieszkania – powinny się w nim znaleźć: uchwyty, poręcze, brodziki, nakładki, poduszki, materace, koce, opaski, krzesła, stół, odpowiedni ubiór i obuwie.

Medycyna paliatywna to także hospicjum domowe. Ten temat omówiła p. Urszula Łukasik. Chorzy na choroby nowotworowe najpierw leczeni są w szpitalu różnymi metodami (chemioterapią, radioterapią), a potem trafiają do hospicjum. Medycyna stara się, aby pacjent był aktywny. Aby odczuwał jak najmniej bólu musi być pod stałą opieką i mieć wsparcie rodziny. Nie mniej ważna jest jednak rehabilitacja. Dzięki niej zwiększa się przepływ krwi i dotlenienie organizmu, a dodatkowo masaż wzmacnia mięśnie pacjenta.

Podczas spotkań w ramach szkolenia, dowiedzieliśmy się jak bardzo pacjent chory terminalnie potrzebuje kontaktu z ludźmi i wsparcia środowiskowego. Mogliśmy także przekonać się jak wygląda poruszanie się na wózku inwalidzkim, ćwiczenia z piłką, dyskiem i innymi elementami rehabilitacyjnymi. Tematy szkolenia były trudne, ale wszystkie przekazane pogodnie przez wykładowców, dzięki czemu łatwiej nam było poznać i zrozumieć zagadnienia związane z medycyną paliatywną i jej metodami.

Halina Radziejewska
 
Cykl szkoleń realizowany był przy wsparciu finansowym ze środków PFRON 
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2013 r.

Free business joomla templates