JGLOBAL_ARTICLES

Czas na zmiany

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że prowadzi aktualnie  nabór uczestników do II edycji  projektu „CZAS NA ZMIANY – reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie powiatu buskiego, staszowskiego i jędrzejowskiego. Rekrutacja trwa do końca grudnia 2013 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą pobrać niezbędne dokumenty z zakładki PROJEKTY – Czas na zmiany i złożyć je  wraz z aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Pracy we właściwym Klubie Integracji Społecznej. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać Klubach Integracji Społecznej, których adresy zamieszczone są  w zakładce PROJEKTY oraz w biurze projektu:

Pl. Najświętszej Maryi Panny 1,  25-010 Kielce

tel. 41 344 52 82 w. 238,  tel./fax.: 41 344 46 72

Free business joomla templates