JGLOBAL_ARTICLES

Inauguracja "Pól Nadziei" już za nami

W dniu 18 października 2013 roku Caritas Diecezji Kieleckiej, Dyrekcja i Młodzież z Zespołu Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki w Kielcach oraz zaproszeni goście wraz z uczniami z kieleckich szkół oficjalnie zainaugurowali kolejną już edycję programu Pola Nadziei. Odbyła się ona w Zespole Szkół Katolickich im. Św. St. Kostki, a głównym punktem było sadzenie żonkilowych cebulek na rabatce przed szkołą.

Zanim jednak przystąpiono do sadzenia cebulek miała miejsce część oficjalna i artystyczna. Ks. Jacek Kopeć – Dyrektor ZSK przywitał zebranych gości, a następnie ks. Krzysztof Banasik – Z – ca Dyrektora Caritas Kieleckiej, zaprezentował krótką historię budowy hospicjum stacjonarnego w Kielcach oraz działającego hospicjum domowego funkcjonującego przy Caritas Diecezji Kieleckiej. Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał p. Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce, następnie p. Krzysztof Słoń – Senator RP, p. Urszula Wojsław - Kozłowska – Dyrektor w Kuratorium Oświaty w Kielcach, oraz p. Marek Scelina - Dyrektor MOPR w Kielcach. Część artystyczną przygotowała młodzież z ZSK. Poza zaprezentowaniem w niej utworów muzycznych, tematycznie związanych z pomocą i byciem z drugim człowiekiem, przedstawiono ideę hospicjum. Pokazano również film zrealizowany przez ucznia ZSK Nikodema Rakoczego p.t.: „Osiem drucików”, który w poruszający sposób ukazywał istotę obecności przy chorej osobie. 

Po zakończeniu część artystycznej ks. K. Banasik zaprosił uczestników inauguracji do sadzenia cebulek żonkili. Wszyscy goście mieli okazję posadzenia cebulki na rabacie przed szkołą. Obok rabaty umieszczono tablicę z informacją o akcji i budowanym w Kielcach Hospicjum Stacjonarnym im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty.

Cebulki żonki wykorzystane podczas sadzenia pochodziły z kilku źródeł: 1100 szt. przekazało Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach, zakup 2000 szt. sfinansował kielecki Urząd Miasta, natomiast 2450 szt. przekazały dwie hurtownie ogrodnicze z Warszawy. Znaczną część cebulek wysadzono na pasie zieleni przez Galerią Echo w Kielcach. Wiosną, po zakwitnięciu i zebraniu, kwiaty żonkili będą rozdawane w kwestach ulicznych jako podziękowanie dla ofiarodawców.

Inauguracja akcji Pola Nadziei spotkała się z dużym oddźwiękiem zarówno wśród Oficjeli kieleckich, jak i młodzieży i ich opiekunów ze szkół z terenu miasta. Przybyli również przedstawiciele mediów z regionu – relacje z imprezy znalazły się w serwisach informacyjnych lokalnych gazet, stacji radiowych i telewizyjnych. Co roku zauważalny jest wzrost zaangażowania w działania związane z akcją oraz świadomości i wiedzy na temat Pól Nadziei. Coraz więcej uczniów i opiekunów bierze udział i pomaga w przygotowaniach samej akcji.

Wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie udziału w inauguracji, serdecznie dziękujemy.

Free business joomla templates