JGLOBAL_ARTICLES

Młodzi odwiedzają Polskę - kraj swoich przodków

Wycieczki w Góry Świętokrzyskie, do Parku Jurajskiego w Bałtowie, do Krakowa, Wieliczki, wyjścia na basen, ogniska, spacery, zajęcia kulturalno-oświatowe i wiele innych atrakcji zostało przygotowane dla dzieci polonijnych, które w wakacje wypoczywają w Ośrodku Kolonijnym w Kaczynie. Projekt pn. «„Nie ma dzieci, są ludzie” - J. Korczak - wpływ kultury polskiej i języka polskiego na kształtowanie postaw u dzieci polonijnych» przeznaczony dla 80 dzieci z Białorusi i 20 dzieci z Ukrainy jest realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej w partnerstwie z Caritas Polska i przy współfinasowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podczas czternastodniowego wypoczynku dzieci mająmożliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc w regionie. Plan dnia jestwypełniony różnymi propozycjami działań, m.in.: warsztatami hobbystycznymi (plastyczne, teatralne, muzyczne, turystyczne, prace ręczne), zabawy integracyjne, ogniska, zajęcia sportowe, metody aktywizujące, zajęcia z kreatywności, pogodne wieczorki. Wszystkie treści są przekazywane za pomocą edukacji pozaformalnej (warsztaty, scenki, gry symulacyjne, zadania specjalne itd.). Całość zadań precyzujeprogram kolonijny „W Królestwie Maciusia I”. Dodatkowym elementem programu są zajęcia z historii, kultury i tradycji Polski prowadzone przez studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy polonijni mają także możliwość integracji z rówieśnikami z Polski podczas wspólnych zajęć. Dzieci odjeżdżając do domu otrzymują różne upominki i nagrody. Zgodnie potwierdzają, że chętnie wrócą jeszcze do kraju swoich przodków.
 

Free business joomla templates