JGLOBAL_ARTICLES

Wypocznij w wakacje z Caritas

Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie wakacji 2013 zaplanowała 12 turnusów kolonii dla ok. 900 dzieci. Uczestnicy rekrutują się z głównie z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, a także wielodzietnych. Przyjadą też grupy z rodzin polonijnych z Białorusi i Ukrainy. Turnusy odbędą się w Karpaczu, Pogorzelicy Gryfickiej, Skale i Kaczynie. Dodatkowo zaplanowano obóz młodzieżowy w Złotych Piaskach w Bułgarii.

Uczestnicy kolonii będą odpoczywać pod opieką kadry: kierowników, księży, wychowawców, ratowników wodnych i animatorów kulturalno-oświatowych. Wakacyjna Akcja Caritas zostanie zorganizowana oparciu o program rekreacyjny obejmujący m.in. wycieczki, konkursy, gry i zabawy oraz program wychowawczo- profilaktyczny „3W: Wypocznij w Wakacje z Wolontariatem” Jest to autorski program opracowany przez pracowników i wolontariuszy Caritas Kieleckiej, który bazuje na postaciach znanych społeczników z regionu świętokrzyskiego, a jego celem jest inspirowanie młodych do podejmowania działań społecznych na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Projekt wpisuje się w obchody „Europejskiego Roku Obywateli”. Każdy dzień poświęcony będzie zagadnieniom kolejnych wymiarów życia społecznego takich jak religia, patriotyzm, sport, turystyka, kultura czy pomoc osobom niepełnosprawnym.

Caritas planuje także zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z półkolonii  będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicach środowiskowych i ogniskach wychowawczych prowadzonych przez Caritas oraz inne dzieci z danych miejscowości. Program zakłada rajdy piesze, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy sportowe, wycieczki autokarowe. Podczas półkolonii dzieci i młodzież otoczone będą działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi. Każdego dnia zapewniony będzie poczęstunek w formie ciepłego posiłku lub suchego prowiantu.

W strukturach Caritas Kieleckiej funkcjonują 2 ogniska wychowawcze  oraz 9 świetlic środowiskowych.  Łącznie  z zajęć organizowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji skorzysta ok. 400 dzieci.

Niemal wszystkie dzieci skorzystają z  wakacyjnego wypoczynku nieodpłatnie. Koszty tegorocznej Wakacyjnej Akcji Caritas szacowane są 900 000 zł. Znaczna część pokryta zostanie ze środków zgromadzonych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i akcji wielkanocnej.

Ks. Krzysztof Banasik 

Free business joomla templates