JGLOBAL_ARTICLES

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 


Data publikacji: 10 czerwca 2014 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/5/2014

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na wyłonienie ekspertów- doradców do przeprowadzenia 100 spotkań doradczych z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 - model GSWB
Załącznik nr 4 - ramowy scenariusz doradztwa

Załącznik nr 5 - prezentacja ogólna zadań

 

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/5/2014 została wybrana oferta pani Edyta Naszydłowska.
 

Data publikacji: 10 lutego 2014 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/2/2014

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego w celu wyłonienia trzech trenerów do prowadzenia szkoleń upowszechniających rezultaty projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - program szkoleniowy
 

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/2/2014 zostały wybrane oferty:

Oferta 1: Mariusz Wojtowicz, zam. ul. Patkowskiego 2 m 48, 02-750 Warszawa
Oferta 2: Adam Koszutowski, zam. Łokciowe 5/1, 76-214 Smołdzino
Oferta 3: Psyche&Soma&Polis Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Michalska,  ul. Obrońców Pokoju 15/18

 


Data publikacji: 5 lutego 2014 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/1/2014

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego w celu wyłonienia pięciu ekspertów – trenerów do prowadzenia szkoleń upowszechniających rezultaty projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - program szkoleniowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - model GSWB do oceny
 

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/1/2014 zostały wybrane oferty:

Obszar: Zatrudnienie i Edukacja Termin:05 – 07.03.2014r.
               Edyta Naszydłowska, zam. Siedlce 112, 26-060 Chęciny
Obszar: Praca Socjalna Termin:05 – 07.03.2014r.
               Małgorzata Kurdybacz, zam. os. Oświecenia 49/21, 31-636 Kraków
Obszar: Streetworking Termin:05 – 07.03.2013r.
               Mariusz Wojtowicz, zam. ul. Patkowskiego 2 m 48, 02-750 Warszawa
Obszar: Partnerstwo Lokalne Termin :19 – 21.03.2014r.
               Jarosław Kuba, zam. os. Ogrody 36/26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Obszar: Zdrowie Termin:19 – 21.03.2014r.
               Edyta Naszydłowska, zam. Siedlce 112, 26-060 Chęciny
 


Data publikacji: 30 grudnia 2013 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/10/2013

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na  usługę organizacji szkoleń w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 12 trzydniowych szkoleń w zakresie standardów Streetworkingu oraz Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności (dalej: Modelu GSWB)

I.  Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla uczestników szkoleń i trenerów podczas szkolenia z zakresu Streetworkingu

II. Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla uczestników szkoleń i trenerów podczas szkolenia z zakresu Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - wzór formularza
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia

 

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/10/2013 została wybrana oferta:
 
Posiadłość Agroturystyczna "Leśny Dworek", Cisów 102a, 26 - 021 Dalszyce
 
 

Data publikacji: 17 maja 2013 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/5/2013

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzonego w celu wyłonienia Eksperta Zewnętrznego na potrzeby grupy eksperckiej ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej powołanej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na usługi świadczone przez Eksperta Zewnętrznego w ramach prac grupy eksperckiej ds.  mieszkalnictwa i pomocy doraźnej w okresie 1.06-30.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - formularz
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wytyczne
Załącznik nr 4 - model

 

OGŁOSZENIE

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/5/2013 została wybrana oferta pana Pawła Ciołkowskiego.

 


Data publikacji: 17 maja 2013 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/4/2013

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzonego celu wyłonienia czterech ekspertów wchodzących w skład Grup Eksperckich i biorących udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na usługi świadczone przez ekspertów w ramach prac grup eksperckich, które zostało podzielone na następujące części:

a.       część I: ekspert w grupie ds. partnerstw lokalnych;

b.       część II: ekspert w grupie ds. streetworkingu;

c.       część III: ekspert w grupie ds. zdrowia;

d.       część: IV: ekspert w grupie ds. pracy socjalnej

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - model
Załącznik nr 3 - wytyczne
Załącznik nr 4 - formularz

 

OGŁOSZENIE

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/4/2013 zostały wybrane oferty :

ekspert w grupie ds. partnerstw lokalnych p. Sebastian Wiśniewski

ekspert w grupie ds. streetworkingu p. Mariusz Wojtowicz

ekspert w grupie ds. zdrowia p. Edyta Naszydłowska

ekspert w grupie ds. pracy socjalnej p. Małgorzata Kurdybacz

 


Data publikacji: 8 maja 2013 r. - Gdańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE 16/2013/GSWB

niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę konferencyjną, cateringową i hotelarską związaną z organizacją spotkań grup eksperckich w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu trzy-dniowych spotkań grup eksperckich w okolicach Warszawy realizowanych w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki

 

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zapytanie Ofertowe 16/2013/GSWB  została wybrana oferta:
Rest Sp. z o o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fort Wola 22 

 


Data publikacji: 22 kwietnia 2013 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/3/2013

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę cateringowa i wynajem sali na spotkanie podczas Seminarium Lokalnego Partnerstw Lokalnych (Seminarium) w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Na zakres zamówienia składają się: usługacateringowa i wynajem sali szkoleniowej – konferencyjnej

( wraz z wynajęciem  niezbędnych stolików i krzeseł, rzutnik multimedialny, mikrofon bezprzewodowy, nagłośnienie Sali, zaciemnienie sali)oraz obsługa konferencyjna   podczas Seminarium, które odbędzie się w miejscowości Kielce (woj. świętokrzyskie)

1.         Lokalizacja: Kielce  lub okolice (do 5 km od granicy miasta)

2.         Termin: 23.05.2013 ( catering-  obiad, przerwa kawowa: kawa/herbata/ciastka i zapewnienie

Sali szkoleniowej(konferencyjnej)  wraz z obsługą konferencji)

a)           Przewidziana ilość osób korzystających z wyżywienia – 80 osób

b)           Ilość sal z niezbędnym wyposażeniem – 1: dla min. 80 osób

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

OGŁOSZENIE

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/3/2013 została wybrana oferta
Posiadłość Agroturystyczna "Leśny Dworek" Cisów 102a, 26 -021 Daleszyce

 


Data publikacji: 8 kwietnia 2013 r. - Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE K/U/2/2013

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowych wizyt studyjnych na terenie Polski ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej)

Przedmiotem zamówienia jest organizacja krajowych wizyt studyjnych – w Warszawie w terminie 08 – 10 maj 2013r. i  Bielsko – Biała (lub okolice)w terminie 15 – 17 maj 2013r. w ramach której Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia : zakwaterowania, wyżywienia, transferu uczestników z Kielc i Jarosławia do Warszawy i z powrotem oraz z Krakowa i Częstochowy do Bielsko – Biała (lub okolice)i powrotem, transferów lokalnych na miejscu wizyty, ubezpieczenia NNW i KL dla 44 osób zgodnie z harmonogramem wizyty (zwanym dalej: „ harmonogramem”) który zostanie dostarczony Wykonawcy na 7 dni przed rozpoczęciem wizyty oraz listą uczestników dostarczoną na 7 dni przed rozpoczęciem wizyty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

OGŁOSZENIE

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że wyniku przeprowadzenia postępowania Zapytanie Ofertowe K/U/2/2013 została wybrana oferta
B.U.S.iT. "BUSFERIE" - s.j. 25 - 308 Kielce, ul. Duża 7

 


 

Free business joomla templates