Dziś: 26 Luty 2020    |    Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

   

Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemu bezdomności

W dniu 27.09.2018r.w świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja p.n. Pokonać Bezdomność. Była to ostatnia z cyklu konferencji regionalnych realizowana w ramach rządowego programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, których celem była prezentacja na terenie całej Polski dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Organizatorem spotkania była Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, natomiast współorganizatorami Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Wojewoda świętokrzyski. Patronat honory na konferencją objęła Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W konferencji udział wzięło 101 osób – przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz łódzkiego.

Otwarcia konferencji dokonała Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski, która powitała zebranych gości. Następnie Jakub Wilczek – Prezes  Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Iwona Rogozińska – przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzili uczestników w tematykę konferencji.

Pierwsze wystąpienie dotyczyło pomocy osobom bezdomnym na terenie woj. świętokrzyskiego. Jej zakres oraz charakterystykę osób bezdomnych z terenu województwa świętokrzyskiego zaprezentowała p. Ewa Kopolovets - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Św. Urzędu Wojewódzkiego. Poinformowała też, że na dzień 31.08 br. na terenie woj. świętokrzyskiego przebywały 422 osoby bezdomne (327 mężczyzn oraz 95 kobiet), natomiast placówki udzielające pomocy dysponowały 606 miejscami noclegowymi.

Następnie Beata Sowińska – Główny Specjalista w Oddziale Wsparcia i Integracji Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego UW przedstawiła zakres pomocy osobom bezdomnym oferowany na ternie woj. łódzkiego, na którego terenie na dzień 31.08 br. przebywało 812 osób bezdomnych (645 mężczyzn i 167 kobiet). Opisała również stan przygotowań, dostosowujących placówki dla osób bezdomnych do standardów określonych w rozporządzeniu z 27 kwietnia 2018 r. Część z nich jest etapie doposażania w niezbędne sprzęty oraz urządzenia sanitarno-higieniczne, czy przeprowadzania remontów, natomiast w niektórych placówkach standardy już zostały osiągnięte.

W kolejnym wystąpieniu  Ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej zaprezentował program wsparcia mieszkaniowego realizowany przez Caritas Kielecką, a dotyczący rozwiązywania  problemu bezdomności. Przedstawił sieć wsparcia mieszkaniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, w ramach którego mieszkania wspierane udostępniane są osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością.

Przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie Jerzy Czapla - Kierownik Schroniska dla Bezdomnych opisał sezonowe i doraźne programy pomocowe skierowane do osób bezdomnych. Szczególnie zwrócił uwagę na akcję p.n. „Autobus dla bezdomnych”, która polega na bezpłatnym dowozie osób bezdomnych do miejsc noclegowych usytuowanych na terenie Łodzi oraz na dotarciu do nich z pomocą rzeczową w formie odzieży, środków opatrunkowych i gorącego posiłku. Program realizowany jest na terenie miasta Łodzi codziennie w godzinach 22:00 – 4:00 od grudnia do marca każdego roku począwszy od 2003.

Krzysztof Adamski - Kierownik Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych MOPR Kielce zaprezentował sieć pomocy osobom bezdomnym na terenie miasta Kielce. Przedstawił projekt p.n. „Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” (SAB), oparty na doświadczeniach wypracowanych przez streetworkerów, którzy z częścią klientów współpracują „od samego dołu”. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szanse na zatrudnienie. Wśród działań projektu można wyróżnić m.in. prowadzenie pracy socjalnej, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, udzielanie doradztwa zawodowego, zapewnienie profilaktycznych badań lekarskich oraz szkolenia i staże zawodowe.

Ostatnie wystąpienie dotyczyło prezentacji dobrych praktyk na terenie miasta Kutna, a przedstawił je Łukasz Kwiatkowski - Kierownik Noclegowni i Ogrzewalni MOPS Kutno. Zaprezentował działania p.n. „Akcja Zima”, które prowadzone są w Kutnie od 2006 roku. Akcja jest odpowiedzią na problemy lokalnej społeczności, wśród której wzrasta z każdym rokiem liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Akcja Zima prowadzona jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

Konferencję zakończono podsumowaniem oraz dyskusją z udziałem zaproszonych prelegentów.

PLACÓWKI MEDYCZNE

Usługi medyczne Caritas Diecezji Kieleckiej.

Przejdź dalej ...

ŻŁOBEK "MAŁE ANIOŁKI"

Zapraszamy do naszego żłobka.

Przejdź dalej ...

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas.

Przejdź dalej ...

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2020 by GPIUTMD

WSPIERAJĄ NAS:

 • zeto.jpg
 • gardenco.jpg
 • bank.jpg
 • paradyz.jpg
 • agropole.gif
 • furmanek.jpg
 • piekarnia-pod-telegrafem.png
 • spolem.jpg
 • perfopol.jpg
 • nsk.jpg
 • cebule.jpg
Free business joomla templates