Dnia 20 lutego br. została podpisana umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Caritas Diecezji Kieleckiej na projekt „KAPITALNE PRZEDSZKOLAKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałej placówce – Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Ratajach Słupskich w gm. Pacanów oraz zapewnienie opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci. W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna placówki w sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz w meble, zabawki czy specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Dzieci oprócz codziennej opieki pedagogicznej realizowanej w ramach podstawy programowej będą mogły skorzystać z zajęć wspierających ich wszechstronny rozwój. Będą to zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, logopedyczne, pedagogiczno-psychologiczne czy stymulujące rozwój psychoruchowy.Ponadto w okresie wiosenno-letnim dzieci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych.

 


Przedszkolaki z Rataj z wizytą u sióstr Albertynek w Słupi

Dnia 26 stycznia 2018 nasze przedszkolaki wybrały się z przedstawieniem z okazji Dnia Babci do Domu Pomocy Społecznej do Słupi. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek i roztacza opiekę nad samotni, niepełnosprawnymi osobami. Wizyta naszych przedszkolaków była dużym wydarzeniem w życiu podopiecznych DPS. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, po czym na ręce siostry Dyrektor wręczyły upominki dla mieszkanek. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a także słodkościami.
 

Dzień Babci i Dziadka w naszym Przedszkolu

Dnia 23 stycznia 2018 r. dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Caritas w Ratajach Słupskich wystąpiły na scenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Uroczystość miała charakter doniosły, ponieważ na widowni zasiedli dostojni goście w osobach babć i dziadziusiów przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, po którym nastąpił konkurs dla babć i dziadków oraz wręczenie prezentów od wnuków. Całe przedsięwzięcie podobnie jak wiele innych w tej placówce  było możliwe dzięki realizowanemu obecnie projektowi unijnemu "Kapitalne Przedszkolaki" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach wsparcia placówka wyposażona została w bogatą bazy dydaktyczną, a przedszkolaki uczestniczą w szeregu zajęć dodatkowych rozwijających m.in. kompetencje społeczne, językowe i komunikacyjne.
 
 

Kapitalne Przedszkolaki z Rataj znów na scenie

Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Caritas w Ratajach Słupskich dnia 6 stycznia br. wzięły udział w VII Przeglądzie Kolęd Zapomnianych zorganizowanym przez Stowarzyszenie KGW "Kępianki". Celem przeglądu jest popularyzowanie starodawnych kolęd i pastorałek, śpiewanych przed laty w grupach kolędniczych. Przegląd w Ratajach ma formułę otwartego konkursu. Zgodnie z regulaminem, mogą wziąć w nim udział soliści, duety, grupy śpiewacze lub rodzinne, dodatkowo z podziałem na kategorie wiekowe. Przedszkolaki samodzielnie zaprezentowały pastorałki "Spójrz na Jezusa" oraz "Zostań Jezu mym braciszkiem". Za udział w Przeglądzie otrzymały dyplom, album z kantyczkami oraz nagrodę rzeczową -zabawkę.

Punkt Przedszkolny Caritas funkcjonuje od lutego 2017 roku i został utworzony w ramach projektu "Kapitalne Przedszkolaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Placówka obejmuje opieką 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Pacanów. W ramach wsparcia dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, muzycznych, logopedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, a także prozdrowotnych. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dzięki czemu każdego dnia dzieci zdobywają nowe wiadomości i kompetencje przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej.


Zwykły dzień w (nie)zwykłym Przedszkolu

Dzień 4 października w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Caritas w Ratajach Słupskich upłynął bardzo intensywnie.
Rano odbyły się zajęcia z panią psycholog na temat pozytywnych zachowań w rozwiązywaniu konfliktów, następnie z panią pielęgniarką dotyczące zdrowego odżywiania. Później Przedszkolaki miały chwilę wytchnienia na aktywność własną, po czym odbyły się codzienne zajęcia dydaktyczne zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego na temat owoców w sadzie. Na zakończenie dnia dzieciaczki miały za zadanie własnoręcznie pomalować jabłka i gruszki. A wszystko to w ramach projektu "Kapitalne Przedszkolaki", który realizowany jest od lutego br przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Kontakt:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Rataje Słupskie 131, 28-133 Pacanów
tel. 694 069 560

PUNKT PRZEDSZKOLNY CZYNNY PN-PT W GODZ. 7.00 - 16.00

 

BIURO PROJEKTU:
Caritas Diecezji Kieleckiej
25-010 Kielce, Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
tel. 41 344 52 82, tel/fax 41 344 46 72
czynne: pn-pt w godz. 8.00 - 16.00

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracjami

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks do regulaminu

Plakat projektowy

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. w ramach Poddziałania 8.3.1
„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej" współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu Społecznego. Wartość projektu (w tym dofinansowanie) to 282 700,00 zł.

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com