Dziś: 21 Październik 2019    |    Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH
ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce


 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ to projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Numer umowy: POWR.05.02.00-00-0105/15-00. Okres realizacji 01-06-2016 do 31-08-2018 r. (przedłużony do 31.12.2018 r.)

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi: 999 287,25 zł, w tym:

 • dofinansowanie z Unii Europejskiej: 842 199,29 zł
 • dotacja celowa: 127 087,96 zł

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego Caritas Diecezji Kieleckiej. W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano działania edukacyjne skierowane do rodzin i opiekunów pacjenta przebywającego w Dzienny Dom Opieki Medyczne, przygotowujące do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną.

 

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności,
 • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod podstawową opieką zdrowotną i ambulatoryjną opieką specjalistyczną, a jednocześnie nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

 

Z usług dziennego domu opieki medycznej nie mogą skorzystać:

 • osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • osoby, dla których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Skierowanie oraz skala Barthel do pobrania w sekcji "Pliki do pobrania" na końcu strony.

 

Czas pobytu:

 • od 30 do 120 dni,
 • 5 dni w tygodniu.

 

Zakres świadczeń udzielacych w ramach dziennego domu opieki medycznej:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

 

Odpłatność za usługi?

Pobyt w dziennym domu opieki medycznej jest finansowany ze środków publicznych.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE I ZŁOŻYĆ SKIEROWANIE?

Osoby do kontaktu:

Kinga Jurczak tel.: 784 563 096

Małgorzata Kudła tel.: 784 531 928

Skierowanie wraz ze skalą Barthel należy złożyć:

ul. Urzędnicza 16a
25-729 Kielce

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W DDOM CARITAS W KIELCACH

HARMONOGRAM

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH DO RODZINY I OPIEKUNÓW OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROJEKTU „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ CARITAS W KIELCACH”

I KWARTAŁ 2017     II KWARTAŁ 2017     III KWARTAŁ 2017     IV KWARTAŁ 2017

I KWARTAŁ 2018     II KWARTAŁ 2018     III KWARTAŁ 2018     IV KWARTAŁ 2018

Pliki do pobrania:

SKIEROWANIE DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 


 

ROZEZNANIE RYNKU

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prowadzenie przez terapeutę zajęciowego:

zajęć grupowych – terapia zajęciowa - w wymiarze 10 godzin/tydzień (40 godzin/mc) przez 20 miesięcy, poczynając od listopada 2016r., dla grupy 15 osób

 

Rozeznanie rynku
Załącznik nr-1 - Wzór oferty

Informacja o wynikach

 


Projekt "Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLACÓWKI MEDYCZNE

Usługi medyczne Caritas Diecezji Kieleckiej.

Przejdź dalej ...

ŻŁOBEK "MAŁE ANIOŁKI"

Zapraszamy do naszego żłobka.

Przejdź dalej ...

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas.

Przejdź dalej ...

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

WSPIERAJĄ NAS:

 • paradyz.jpg
 • bank.jpg
 • furmanek.jpg
 • perfopol.jpg
 • spolem.jpg
 • agropole.gif
 • gardenco.jpg
 • nsk.jpg
 • zeto.jpg
 • piekarnia-pod-telegrafem.png
 • cebule.jpg
Free business joomla templates