Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym  oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

OŚRODEK POMOCY

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

PRZY CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

 

 

Uprzejmie informujemy, że Caritas Diecezji Kieleckiej w 2016 roku, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, realizuje Projekt Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Adresatami pomocy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, mogą być wyłącznie Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem takim jak:

– przemoc w rodzinie,
– pobicie,
– wypadek komunikacyjny,
– groźby karalne,
– zgwałcenie,
– niealimentacja,
– kradzież,
– oszustwa,
– uszkodzenie mienia,
– uszkodzenie ciała,
– inne przestępstwa.

Rodzaje udzielanej pomocy:

– pomoc prawna w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów przez mediacje,
– pomoc psychologiczna,
– pomoc materialna jak niżej.

Formy udzielania pomocy materialnej:

– pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
– pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w jakim lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych,
– pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, lub obowiązku nauki poza szkołą,
– organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
– pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
– finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, opłat za energię cieplną, energie elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
– finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń,
– finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (kolonie dla dzieci).

Szczegółowe informacje o projekcje można uzyskać pod numerami telefonów  41 366 48 47 lub 784 531 622 lub osobiście w Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas w Kielcach przy ul. Urzędniczej 7b.

 

Porady psychologiczne i prawne udzielane są w następujących Ośrodkach:

Solec-ZdrójUrząd Miasta i Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 10, tel. 41 377 60 39.
Sędziszów – Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacja Opieki, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41.
KońskieMGOPS ul. Armii Krajowej 22, tel. 41 372 79 20.
KielceCentrum Interwencji Kryzysowej Caritas, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47.
ChęcinyStowarzyszenie PADRE, ul. Franciszkańska 10, tel. 41 315 10 69.
MasłówGOPS, ul. Jana Pawła II 5, tel. 41 311 08 70.
Jędrzejów – Ognisko Wychowawcze ul. Jana Pawła II 3, tel. 604 934 420.
JędrzejówPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, tel. 41 386 36 00.

 

WARUNKIEM PRZYZNANIA POMOCY JEST UDOKUMENTOWANIE PRZESTĘPSTWA ORAZ WYPEŁNIENIE WNIOSKU I DOSTARCZENIE GO OSOBIŚCIE DO SIEDZIBY OŚRODKA LUB WYSŁAĆ GO DO NAS POCZTĄ ZWYKŁĄ.

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ KOMPLEKSOWĄ POMOC, ATMOSFERĘ ŻYCZLIWOŚCI, ZAUFANIA I CZAS JAKIEGO INDYWIDUALNIE POTRZEBUJESZ.
JEŚLI KTOŚ CIĘ SKRZYWDZIŁ – U NAS UZYSKASZ POMOC I WSPARCIE – ZAPRASZAMY !!!

 

DO POBRANIA:
Wniosek o udzielenie pomocy ze środków funduszu – Wypełnia Pokrzywdzony     POBIEŻ

Wniosek o udzielenie pomocy ze środków funduszu – Wypełnia Osoba Występująca w Imieniu Pokrzywdzonego     POBIEŻ

Regulamin Ośrodka   POBIEŻ

 

LINK NA STRONY:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com